Yapısal Kablolama


Yapısal kablolama teknolojik altyapılarda, sinir ağlarının elle tutulur şeklidir.  Her noktası çok önemlidir. Teknolojik alt yapınızda hangi yatırımı yaparsanız yapın yapısal kablolamanız doğru değil ise hiçbir önemi yoktur.

Unutmayınız ki tüm veriler yapısal kablolama , sinir ağları üzerinden geçmektedir.

Teknolojik alt yapıların kurgusunda , enerjiden (elektrik) sonra gelen ve en önemli alt yapı bileşenidir.

Yapısal kablolamaya yapılan yatırım uzun sürelidir. Kısa vadelerde iyileştirmeyi çok büyük ağlarda yapmak mümkün değildir. Yapılsa bile tutarlılık uçtan uca sağlanamaz. Verilerin geçişkenliğinde sorunlar , tıkanıklıklar yaşanır.

Bu yüzden yapısal kablolamaya yapılacak yatırımın çok dikkatli seçilmesi ve uygulanması gereklidir.

Yapısal kablolama , genel hatları ile ; verilerin birbirleri ile anlaşmasını ve ulaşmasını sağlayan teknolojik alt yapıların standartlarına uygun kablolama yapılarıdır.

Yapısal kablolama sayesinde , teknolojik alt yapılarda kullanılan bilgi, ses, görüntü gibi verilerin birbirleri ile iletişimi/ulaşımı sağlanır.

Her ne kadar tanımın içerisinde kablolama lafı da geçse , sadece kablolardan oluşmayıp bu kabloların birbirleri ile bağlantıları sağlayan birçok parçacıkları da içermektedir.

Doz Teknoloji yapısal kablolama konularındaki uzmanlık ve bilgi birikimini siz müşterileri ile paylaşacaktır.