Sunucular


Sunucular, verilerin saklandığı ve ortak paylaşıma açılarak, şirket içi veya dışından bilgilere erişilmesini sağlayan 24 saat 365 gün çalışmak üzere tasarlanmış güçlü bilgisayarlardır.

Buna örnek vermek gerekirse en çok kullanılan Crm sunucusu, Erp Sunucusu, Muhasebe yazılımları, Posta sunucusu, Web sunucusu,  Ip Santral sunucusu gibi birçok şekilde örnekleyebiliriz.

Bu sunucular üzerinde bulunan sunucu işlemcisi, sunucu hafızası gibi bileşenlerde özel olarak tasarlanmışlardır.

Yüksek veri hareketlerini yönetme ve 24 saat 365 gün çalışma güçleri bu özel ve güçlü tasarımlara dayanmaktadır.

Doz Teknoloji olarak sunucu tasarım , sunucu kurulumları konularında 25+ aşkın tecrübesi ile siz müşterilerine hizmet vermektedir.